2018. március 15., csütörtök

1848 eredete


Március 15.-én minden megemlékezõ kokárdát tûz a ruhájára.

Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett,
a magyar szabadságharcosok viseltek elõször nemzeti színû szalagot.
De pontosan mi is történt azon a nevezetes történelmi napon?

Az elõzõ napi terveknek megfelelõen reggel hat és nyolc óra között a Dohány és Síp utcák sarkán álló ház elsõ emeletén, ahol Petõfi Sándor és felesége bérelt szobát, õ maga, a költõ, Jókai Mór, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendõkrõl. Jókai és Bulyovszky egy proklamációt szerkeszt, mely a 12 pontot is magában foglalja.

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a censura eltörlését.
2. Felelõs minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyûlést Pesten.
4. Törvény elõtti egyenlõséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti õrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék. Képviselet egyenlõség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tõlünk.
11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.

Ezután mind a négyen az Urak utcájába mennek, ahol a Libasinszky ház földszintjén lévõ Pilvax kávéházat - mely a nemsokára bekövetkezõ események tiszteletére kapja majd a Szabadság csarnoka nevet - bérli egy Fillinger nevû kereskedõ. Itt Jókai felolvassa a proklamációt, Petõfi pedig elszavalja március 13-án megírt versét, a Nemzeti dalt.


Innen indultak szakadó esõben 10-15-en, az orvosi egyetem elé, ahol Petõfi újra elszavalja versét, Jókai pedig a proklamációt olvassa fel a medikusoknak, akik közül jó néhányan csatlakoznak hozzájuk. Az Egyetem utcán végigvonuló, 3-400 fõre duzzadt tömeghez folyamatosan csatlakoznak az emberek. Az Egyetem térre érkezve, az összegyûlt tömeg miatt jogászok és a politechnikusok berekesztik óráikat. Itt a menetrend ugyanaz: Petõfi a versét szavalja, Jókai felolvassa a proklamációt.

A hallgatók csatlakoznak a felvonulókhoz, s az immáron kb. 5000 fõs tömeg 11.30 körül érkezik a Szép és a Hatvani utcák sarkán álló Horváth házhoz, amelyben a Landerer és Heckenast nyomda mûködik. Petõfi, Jókai, Irinyi József, Degré Alajos, és Vidats János bemennek, és Landerer Lajostól, az egyik tulajdonostól a 12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatását követelik. Landerer némi ellenállás, s a fiataloknak odasúgott segítõ instrukciók után beleegyezik ebbe, majd bezáratja magát a fõnöki irodába. Míg folyik a két mû folyamatos szedése és nyomtatása, a zuhogó esõben kint várakozó tömeget alkalmi szónokok buzdítják.
Mikor végre elkészülnek az elsõ példányok, Petõfi a Nemzeti dalt, Irinyi a 12 pontot olvassa fel az izgatottan várakozó tömegnek, majd a többi nyomtatványt a nép közé szórják.


Dél körül a vezérszónokok feloszlatják a tömeget azzal, hogy ebéd után 15 órára gyûljenek össze a Nemzeti Múzeumhoz népgyûlésre. Délután a múzeumnál már kb. tízezer ember gyûlik össze, ahol Vasvári és Irinyi szónokol - a közhiedelemmel ellentétben Petõfi itt nem szaval -, csak egy kisebb beszédet mond.


Elhatározzák Táncsics Mihály kiszabadítását a budai vár helytartótanácsi börtönébõl, majd hatfõs bizottságot választanak (Petõfi, Jókai, Irinyi, Vasvári, Irányi Dániel és Bulyovszky) a Pest Város Tanácsával való tárgyalásra. A városházához igyekvõ tömeghez ekkor csatlakozik Klauzál Gábor és Nyáry Pál, hogy lecsillapítsa a radikalizálódó tömeget és átvegye a mozgalom irányítását.

A késõbb "márciusi ifjaknak" nevezett fiatalok átengedték a vezetést a mérsékelt liberálisok vezéregyéniségeinek, akik ismertebbek és elfogadhatóbbak voltak a polgárok számára.

A városházán a két liberális politikus és a fiatalok bizottsága a tanáccsal a 12 pontról vitatkozik, melyet nagy nehezen el is fogadnak, mivel a tanácsterembe tóduló 300 fõ, valamint az épület elõtt várakozó 10-15 000 ember annyira megrémítette a városi tanács vagyonos polgárait, hogy nem csak hogy a 12 pontot írták alá és csatlakoztak a követelésekhez, hanem a forradalom itt létrejött választmányának vezetõ bizottságába is jelölték képviselõiket.

Az egyik nyomtatott példányt aláírják és lepecsételik, majd fél öt körül megválasztják a 13 tagú Rendre Ügyelõ (Közbátorsági) Választmányt. Irinyi, Petõfi, Vasvári, a radikálisok közül, Nyáry, Klauzál és Egressy Sámuel a liberális nemesek képviseletében, s végül a liberális városi polgárságból Rottenbiller Lipót alpolgármester (õ lesz a megbízott elnök, noha az igazi vezéregyéniség Nyáry volt), Kacskovics Lajos fõjegyzõ, Staffenberger István szószóló, Molnár György gombkötõmester, Tóth Gáspár szabómester (Petõfi egyik mecénása) és Gyurkovics Máté szûcsmester. Ezután a városháza tanácstermét és az egész épületet is Petõfiék rendelkezésére bocsátották.

A nép és a bizottmány tagjai a hajóhídon átmennek a budai várba, s az Úri utcában álló Helytartótanács elé terjeszti Nyáry, Klauzál és Rottenbiller a 12 pontot, ismertetik az eddigi történéseket. A bécsi forradalomtól és a majdnem húszezres kavargó sokaságtól megrémült tanács alelnöke, gróf Zichy Ferenc fél hat körül mindenbe beleegyezik: eltörlik a cenzúrát, a sajtó ellenõrzését a sajtótörvényig egy bizottság látja el, s nem vetik be a katonaságot a rend helyreállítására, amelyet ezentúl az 1500 fõre szaporítandó pesti polgárõrség fogja ellátni.

Délután hat órakor kiszabadul börtönébõl Táncsics (eredetileg Stancsics Mihály, aki a nap emlékére változtatta Táncsicsra a nevét), akit feleségével együtt diadalmenetben, polgárok által önként húzott hintóban visznek a pesti Váci utcában álló "A Nádorhoz" címzett fogadóhoz, ahol a tulajdonostól ingyen szállást kap.
Este kivilágítják a várost, 19 órakor a nép által már elõzetesen kívánt Bánk bán elõadását szakítja meg a Nemzeti Színházba betóduló sokaság. Eléneklik a Himnuszt, a Szózatot, s számos egyéb dalt, Egressy Gábor a Nemzeti dal elszavalása után más verseket ad elõ. Ugyanekkor a Rendre Ügyelõ Választmány 22.30-ig a városházán ülésezik, s két határozatot szerkesztenek, melyek másnap reggel már kinyomtatva láthatók szerte a városban (a polgárõrség bõvítése, illetve a helytartótanácsnál elért eredmények).

Forras : itt...

2018. január 31., szerda

A tea története


A jól ismert legenda szerint időszámításunk előtt 2437-ben találta fel a teát Sen-nung teljesen véletlenül, miután a tealeveleket a szél fújta egy kanna forró vízbe.


A következő néhány ezer évben nem is változott a teakészítés módja: forró vízbe áztatták a teafüvet, majd a kannából öntötték szét csészékbe.

A teafilter feltalálását Thomas Sullivanhez amerikai kereskedőhöz kötik ,, aki 1908-ban kezdte el így árulni a teát. De két Milwaukee-ban, Wisconsinban élő nő hét évvel megelőzte Sullivant és már 1901-ben benyújtottak egy szabadalmi kérelmet egy egészen különleges ötletre.

Tea-Leaf Holder, azaz teafűtartó volt a találmány neve, amely szinte ugyanolyan, mint a mai teafilterek. Roberta C. Lawsonnak és Mary Molarennek abból lett elege, hogy teát csak nagy mennyiségben tudtak készíteni. Felforraltak egy kanna vizet és megfelelő mennyiségű teafüvet tettek bele, aztán megittak annyit, amennyit meg tudtak, a többi pedig megmaradt, idővel kihűlt és elveszítette a frissességét – a két nőnek ebből lett elege.

Akkoriban nem főztek csupán egy csészényi teát, mert a teafű szabadon úszkált volna az apró edényekben. A megoldás mai szemmel egyszerűnek tűnik, mégis kellett valaki, aki először gondolt rá. A két nő pamutzsákocskába csomagolta a teafüvet, pont egy adagnyit, és azt forrázta le a csészében.

A szabadalmukat 1903. március 24-én jegyezték be. De Roberta C. Lawson és Mary Molaren nem tudta kihasználni a remek ötletet és nem ők gazdagodtak meg belőle. Nem sikerült piacra vezetni terméküket.


Ezután került a képbe Thomas Sullivan tea- és kávékereskedő, aki teljesen véletlenül és valószínűleg Lawsontól és Molarentől teljesen függetlenül találta fel a teafiltert. Sullivan apró selyemzacskókban kezdte el kiküldeni a teamintákat vásárlóinak, hogy felpörgesse a forgalmat.

A véletlen a történetben pedig a mód, ahogy a vásárlók felhaszálták ezeket a teafiltereket. Ekkoriban ugyanis elterjedt a teatojás is - ebbe helyezték a teát, ezt tették a kannába. Sullivan vásárlói azonban egyszerűen selyemzacskóstul dobták a leveleket a forró vízbe, nem öntötték át a teatojásba. Nagyon hamar rájöttek arra, hogy az apró zacskókban éppen annyi a tea, hogy egy csészényit is lehet készíteni és utána nem kell kitakarítani a leveleket se a kannából, se a csészéből, se a tojásból. Pillanatok alatt nagyon népszerűek lettek Sullivan selyemzacskói.

De arra is hamar rájöttek, hogy a selymet nem pont erre találták ki, mert egyrészt hamar szétszakad, másrészt elég drága tömegesen gyártani. Sullivannek erre is volt megoldása, gézzel helyettesítette a selymet, és innentől kezdve nem volt megállás, a filteres tea elterjedt az Egyesült Államokban az angolok nagy bánatára, akik barbárságnak tartották ezt a módszert. Sokan a mai napig lenézik a filteres teát használókat.

Forras : Index forum

2018. január 12., péntek

A farsang története A farsang a vígság azon időszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelőzi. A Farsangot rendesen  jan. 6-ától hamvazó szerdáig számítják. Velencében már István-napján (dec. 26.)

Spanyolországban pedig Sebestyén-napkor (jan. 20.) kezdődik a Farsang, Rómában csakis a hamvazó szerdát megelőző 11 napot mondják Farsangnak. illetve karnevál-nak. Sok helyen a hamvazó szerdát megelőző héten tartják a voltaképpeni Farsangot, mely minálunk húshagyó kedden éri el befejező tetőpontját. A Farsang hazája Olaszország, manapság is az olasz, különösen a velencei Farsang vagy karnevál utolsó hete a leghíresebb népünnepek közé tartozik.

 Farsang ma

A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdődő és hamvazószerdáig (változó időpont) tartó, évszázadok óta évente megismétlődő ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. Megelőzi a karácsonyi ünnepkör, és követi a húsvéti ünnepkör, pontosabban annak kezdete, a húsvétot megelőző 40 napos böjt. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt.

Farsangi népszokások

A tél és tavasz küzdelmét szimbolizáló, eredetileg pogány ünnepséget - sikertelen üldözését követően végül - a keresztény egyház is elfogadta, és keresztény elemekkel ruházta fel. Bár a farsang hazája Olaszország, Magyarországon a német fasching szót vettünk át a karnevál helyett ezen időszak, és a hozzátartozó hagyományok megnevezésére. Nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően néphagyományokra épül.

A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt előtt. A gazdag lakomákkal a természetet kívánták bőségre ösztönözni. Hagyományosan ilyenkor tartották az esküvőket is. A legismertebb farsangi népszokások az asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek, köszöntők, farsangtemetés. Farsanghoz kötődik egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás is. Az ételek közül Magyarországon tipikusan a húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi fánk terjedtek el.

A farsang utolsó napja húshagyó kedd, és a másnap, hamvazó szerda, már a nagyböjt első napja. Ezt egy napra felfüggesztve, torkos csütörtökön elfogyasztották az összes maradék ételt (mai modern verzióban az éttermek kedvezményekkel várják a vendégeket egy kiadós lakmározásra).

A farsangi időszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a farsangi fánk. Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel rendelkezők sem bírják ki, hogy legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi fánk kedvéért! Farsangkor fánkot kell enni, és illik házilag is készíteni! A jó hír az, hogy a bonyolultnak és kényesnek tartott szalagos fánkon kívül más fánkok is léteznek, érdemes változatosságot vinni a fánk repertoárunkba..

A farsangi szokáshagyományokhoz tartozó farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség, mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben élesztős, édes kelt tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a tökéletes eredmény érdekében baracklevárral töltünk. Nemzetközi kitekintés: természetesen a különböző nemzetek saját fánkja, fánk megfelelője is megtalálható, így a német Berliner Krapfen, az amerikai donut, a francia beignet.

A legismertebb farsangi fánk a szalagos fánk, amely nevét a barna fánkon körbefutó, a fánk tökéletességét jelző fehér csíkról kapja. Ahhoz, hogy ez a szalag és a fánk is tökéletes legyen, bizony kell némi rutin, és néhány fortély, például: kiváló és szobahőmérsékletű alapanyagok, a megfelelő fánk méret, bőséges és kellő hőmérsékletű olaj, stb. A farsangi szalagos fánk általában vizespohár nagyságú, aranybarna színű, gömbölyded. Szintén ismert még a csöröge, vagy forgácsfánk, és a rózsafánk, ezek elkészítése némileg egyszerűbb, de szintén olajban történő sütést igényelnek.

Farsangi fánk


Egy közismert fánk recept
Hozzávalók:

* 50 dkg liszt
* 1/8 l tej
* 12 dkg puha vaj
* 5 dkg élesztő
* 2 tojás
* 2 tojássárgája
* 6 dkg cukor
* ½ cs vaníliacukor
* csipetnyi só
* 0,5 dl rum
* 1 db citrom reszelt héja
* sütéshez olaj
* tálaláshoz porcukor, esetleg lekvár

Elkészítés:

1. Az élesztőt kevés langyos tejben feloldjuk, adunk hozzá egy keveset a kimért lisztből és cukorból. Ezt a tésztát meleg helyen, letakarva kelesztjük (kb. 30 perc).

2. A maradék tejet a tojásokkal, tojássárgájákkal, sóval, rummal, cukorral, vaníliacukorral, citromhéjjal elkeverjük. Hozzáadjuk a megkelt tésztát és a maradék lisztet. Végül beledolgozzuk a puha vajat és (lehetőleg géppel) alaposan összegyúrjuk. 15 percig pihentetjük.

3. 5 dkg-nyi adagokat kiveszünk a tésztából, enyhén lisztes kézzel golyóvá formázzuk, egymástól kellő távolságban lisztezett deszkára tesszük, majd a golyókat szélesszájú vizes pohár talpával egyformára lelapítjuk (kb. ujjnyi vastagra), konyharuhával letakarjuk és meleg helyen ismét kelesztjük (legalább 30 perc).

4. Nagyobb lábasban olajat forrósítunk. A fánkokról a konyharuhát sütés előtt 10 perccel levesszük, hogy a felszínük kissé megszáradjon, vagyis kérget kapjon.

5. A meleg olajba tesszük a fánkokat először a felső oldalukkal lefelé, és fedő alatt kb. 3-4 percig sütjük. A fedőt levesszük, megfordítjuk óvatosan a fánkokat és a másik oldalon is világosbarnára sütjük (fedő nélkül).

6. A fánkokat kivesszük az olajból, papír kéztörlőn lecsepegtetjük, porcukorral megszórva, esetleg lekvárral töltve tálaljuk.

Tippek:

* Az összegyúrt tészta inkább híg legyen, mint kemény.

* Az 5 dkg a tésztából kb. sárgabarack méretet jelent, elegendő egyszer lemérni, utána bízzuk a szemünkre az adagolást. A golyózás előnye a nyújtással-szaggatással szemben, hogy nem kerül felesleges liszt a tésztába, és szabályosabb lesz a fánk formája.

* Aki ragaszkodik hozzá, ujjnyi vastagra nyújthatja a tésztát, és hagyományos fánkszaggatóval kiszaggathatja.

* Szebb lesz a szalag a fánkon, ha a fánkok először olajba kerülő felszíne sütés előtt kérget kap.

* Fontos, hogy a tésztát valóban meleg helyen kelesszük. A hozzávalók legyenek szobahőmérsékletűek.

* Az olaj legyen kb. 160 fokos, azaz elég meleg, nem túl meleg, hogy a fánk átsüljön, ne csak barnuljon. Az olaj hőmérsékletet az olajba tett fakanállal ellenőrizhetjük, ha buborék képződik a nyél körül, elég meleg. Érdemes próbasütést végezni.

* Ne hagyjuk felügyelet nélkül a fánkokat sütés közben.


Domonkos Miklós

Veszprém Megyei Regionális Szervezet elnöke
Schnitta Díjas éttermi mester

Forras : itt...

2017. október 11., szerda

A Gibson girl: történelem első (kreált) szexszimbóluma


Az 1900-as években - elsősorban az óceán túlfelén - minden lány és fiatal asszony álma azonos volt: megfelelni a Charles Dana Gibson által kreált szépségideálnak, azaz Gibson lánnyá válni.

 Nancy Astor, az egyik első Gibson lány

Gibson maga illusztrátorként és grafikusként dolgozott és az élete során megalkotott több ezer női portré alapján hozta létre az általa tökéletesnek vélt nőt: a Gibson lányt... aki aztán hosszú évekig nézett vissza magazinok, divatlapok oldalairól, kozmetikai dobozok címkéiről és mindenféle nőknek szóló hirdetések hasábjairól, alapvetően befolyásolva a kor női szépségről alkotott felfogását. Legfőbb ihletői a művész felesége és sógornője, Nancy Astor, Astor vikomtessze voltak.A Gibson lány külseje jellegzetes: dús kebel, széles csípő, vékony derék boldog tulajdonosa (ezzel Gibson az Edward kori fűző népszerűségének egyik letéteményese lett), s alakját hosszú kecses nyaka, illetve méltóságteljes, büszke tekintete koronázza meg. Haját laza, mégis terjedelmes kontyba fogva hordja, lehetőleg a „pompadour”, "chignon" és "bouffant" kontyokban. De Gibson lánynak lenni nem merült ki a külsőségekben: öntudatos, független és művelt is ő, aki főiskolán tanul, irodalmi klubbot alapít, lovagol, teniszezik és a Central Parkban biciklizik.

 A Gibson lány akitív életet él...
 

A férfiakat enyhe lenézéssel kezeli, de vágyik a romantikára, s ha eljön az idő, a család lesz számára legfontosabb az életben. Mert legyen bármilyen felvilágosult is egy Gibson lány, "nemének korlátait" nem feszegeti: sosem ártaná magát politikába, olyan „elvetemültség”, mint szüfrazsett mozgalomhoz csatlakozni, eszébe sem jutna.

 Charles Dana Gibson Gibson lány variációi

  A férfiakat játékszernek tekinti.

Ebből a szempontból szöges ellentéte a kor másik, női identitást meghatározó ideáljának a New Womannek. (Érdekesség, hogy Gibson sógornője, Nancy Astor, az ideál egyik életre hívója, 1919-ben, az első nőként került be a brit képviselőházba, hátat fordítva Gibson girl-múltjának.) Az első világháború kitörése és az általa elindított társadalmi változások persze nem hagytak többé létjogosultságot a Gibson girlöknek, de amíg virágzott párját ritkító hatással volt a korabeli női társadalom tagjaira.

Forras : itt... 

2017. szeptember 18., hétfő

9 ritka felvétel a Titanic című film forgatásáról


Valószínűleg nincs olyan ember ezen a Földön, aki ne látta volna már kismilliószor a Titanic című filmet. Maga a történet szívbemarkolóan szomorú, amit a legtöbben mind a mai napig megkönnyezünk a képernyők előtt ülve. De vajon hányan töprengtünk már rajta, hogy vajon hogyan is nézett ki mindez élesben, a film forgatása közben? Tényleg veszélyben voltak a színészek? Komor volt a hangulat? Ezek a képek most sok mindenre választ adnak nekünk…


1.  Mindjárt nem is olyan romantikus, ha egy rendező is bezavar a képbe.


2.  A matrac kiterítve, kezdhetnek potyogni az emberek.


3.  Hogy én mennyit aggódtam ezek miatt az emberek miatt…feleslegesen. Én személy szerint teljesen máshogy képzeltem a forgatást.


4.  Nem is olyan nagy, mint amilyennek a filmben tűnik, mi?


5.  Egy kis grimaszolás mindig belefér.


6.  Innen nézve nem is tűnik olyan veszélyesnek.


7.  Egy kis instrukció, hogy mit is kell tenni, ha majd süllyed a hajó.


8.  Jó látni, hogy még ilyen veszélyes helyzetekben is képesek voltak mosolyogni…


9.  Hihetetlen, hogy DiCaprio képes volt megfulladni ebben a derékig érő vízben


 Forras : itt...

2017. szeptember 4., hétfő

Legendás Magyar szerelmek


Van, aki a körülményeknek, van, aki AZ érzéseknek és van, aki a kémiának tulajdonítja annak a bizonyos lángnak a fellobbanását. Az azonban biztos, ha két ember ilyen mélyen összetartozik, akkor egyaránt megél gyönyörű és fájdalmas élményeket. Nem volt ez másként azzal AZ 5 híres Magyar szerelmespárral sem, akiket most bemutatunk nektek.

Legendás szerelmek, amelyek csendes, szenvedélyes, vagy éppen tüzes lobogása ma is megérint minket…

1. Kossuth Lajos és Meszlényi Terézia

Történelmünk egyik leghíresebb alakját, Kossuth Lajost nem csak kiváló politikusként, hanem rendkívül vonzó férfiként tartották számon. Szebbnél szebb nők vártak rá, mégis a csúnyácska, sokak szerint egocentrikus Meszlényi Teréziát vette feleségül. Kossuth rajongásig szerette AZ asszonyt, és Terézia is kitartott mellette. Szerelmükből három gyönyörű gyermek született. A politikusnak, bár munkája miatt kevés időt töltött otthon, a legtöbbet családja jelentette: minden együtt megélt percért mérhetetlen hálát érzett. Kaszinókba, kávéházakba se járt.

Kossuth Lajos és Meszlényi Terézia szobra Újvárosban

Kossuth Lajos és Meszlényi Terézia szobra Újvárosban
Mikor lányánál tüdőbajt diagnosztizáltak, gondolkodás nélkül enyhébb éghajlatra, Olaszországba költöztette szeretteit. A betegség azonban ekkor már annyira elhatalmasodott Kossuth Vilmán, hogy a környezetváltozás sem tudott csodát tenni: a fiatal lány pár hónap múlva meghalt. A szülők teljesen összetörtek, Terézia három évvel később követte is gyermekét. Kossuth élete legnagyobb tragédiájának nevezte felesége és lánya elvesztését: egy évtizedig minden levelét gyászkeretes papírra írta.

2. Ady Endre és Brüll Adél

Ady Endre és Léda

Irodalmunk legkülönlegesebb szerelmes verseit köszönhetjük Ady Endre és Brüll Adél tüzes románcának. 1903. Szeptember 6-án, Nagyváradon találkoztak először, bár Léda (ahogy Ady később nevezte) ekkor már három éve nyomon követte a poéta munkásságát. Végül csak 1906-ban, Párizsban hódolt be a költőnek. Ebben AZ évben jelent meg ugyanis Ady Új versek című kötete, benne a „Léda asszony zsoltárai” ciklussal. Túlzó rajongással kezdték szeretni egymást.

Kapcsolatukat sohasem a boldogság, vagy a harmónia jellemezte. Mindennapjaik, együtt töltött perceik zaklatottan, szörnyű veszekedések közepette teltek. Mindketten erős személyiségek voltak, akik dühösen, egymást űzve szerették a másikat. Erről ír Ady a Héja-nász AZ avaron című alkotásában is: „Szállunk a Nyárból, űzve szállunk, valahol AZ Őszben megállunk, fölborzolt tollal, szerelmesen”. Viszonyuk AZ évek múlásával egyre jobban elmérgesedett, és 1912-ben végleg elváltak útjaik – újra és újra kioltották egymást, nem tudtak együtt maradni. A költő a Nyugat folyóirat hasábjain, AZ Elbocsátó szép üzenet című versben szakított AZ asszonnyal. Soha többé nem érzett olyan lángolást, mint amilyet Lédával átélt.

3. Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni

Gyarmati Fanni mindössze 14 éves volt, amikor megismerte AZ akkor 17. évét betöltő Radnóti Miklóst. Ugyanahhoz a tanárhoz, Hilbert Károlyhoz jártak korrepetálásra, Radnótinak pedig rögtön megtetszett a kis Fifi. Olyannyira, hogy nagykorúnak mondta magát, és még a ceruzáikat is elcserélte, hogy legyen ürügy a beszélgetésre. A bájos diákszerelemből csak évek múlva, hosszú szünetek után lett komoly kapcsolat. 1931 telén, a Városligetben Fanni azt mondta Radnótinak: „Miklós! Én hozzád akarok menni feleségül!”.

A Radnóti házaspár

1935-ben házasodtak össze, otthonukat a Pozsonyi út 1. szám alatt rendezték be. Bár gyönyörű, csendes szerelem volt AZ övék, Radnóti hat év házasság után viszonyt kezdett Beck Judit festőművésszel. A románc rövid volt, Fanni pedig nem akart válni. „Ha Miklósnak örömet okoz, örüljön” – mondta. A költőt 1940 után többször is behívták munkaszolgálatra, ám 1944 elejéig rendszeresen haza tudott látogatni.

Számtalan levelet küldött feleségének. „Köszönöm Édes AZ együtt töltött kilenc évet. Nagyon hiányzol, Édes Egy” – írta AZ utolsó, 1944. Augusztus 16-án kelt üzenetében. Néhány hónappal később, November 4-én, Abda határában halt meg. Fanni azóta is egykori közös lakásukban él, AZ ajtón lévő névtáblán pedig AZ olvasható: Dr. Radnóti Miklós.

4. Déry Tibor és Kunsági Mária

Déry Tibor író 1952-ben, egy baráti összejövetelen találkozott a meseszép színésznővel, Kunsági Máriával. Több rossz kapcsolattal a hátuk mögött, kezdetben nem vették komolyan a másikat. A kalandból mégis szerelem lett, és Déry egy év után megkérte Mária, vagy, ahogy ő hívta, Böbe kezét. „Sose legyek boldogabb, mint veled vagyok immár egy éve” - írta válaszában a nő. Az idős író és a fiatal színésznő frigye nagy botrányt kavart, legélesebben Déry barátja, Örkény István tiltakozott.

Déry Tibor és Kunsági Mária

 Ők mégis boldogok voltak. Közös gyerek híján kutyájukat, Nikit kényeztették. Másfél év együttélés után azonban Déryt 1956-OS szerepvállalása miatt letartóztatták, és kilenc év börtönre ítélték. „Édes kis Böbém, egyetlenem! (…) további életem során egy percig sem akarnék nélküled élni. Szerelmedre, derűdre olyan szükségem van, mint a levegőre” – írta Déry a börtönből.
Böbe minden követ megmozgatott, hogy kihozza férjét a fogságból, levelet írt AZ összes rangosabb tisztet betöltő politikusnak. Kitartása elérte célját, Déry 1960-ban felmentést kapott. Mikor a férfi 1977-ben meghalt, az addig makkegészséges Böbe is szinte azonnal megbetegedett. Másfél év múlva már ő sem volt az élők sorában.
 5. Ruttkai Éva és Latinovics Zoltán
„Senki nem értette úgy meg, amit csináltam, mint Zoltán. Együtt repültünk” – mondta Ruttkai Éva a Latinovics Zoltánnal való kapcsolatáról. A színészpáros 1960-ban, a Miskolci Nemzeti Színház „Ilyen a szerelem” című darabjának próbáin ismerkedett meg. „Mikor először a szemébe néztem, úgy éreztem, mintha egy tükörbe pillantanék” – mesélte később a Jászai Mari-díjas művésznő. Kapcsolatuk lassan alakult: Ruttkai ekkor még férjes asszony volt, és félt feláldozni családját egy új szerelem oltárán. Végül mégis megadta magát.

 Ruttkai Éva és Latinovics Zoltán

Mivel az „Ilyen a szerelem" első előadása fél hétkor kezdődött, Latinovics minden egyes premierje előtt, fél hétkor hatalmas virágcsokorral lepte meg kedvesét. Szerelmükből később sem hiányzott a figyelem és a törődés, hiszen legfontosabb támaszai voltak egymásnak. Bár gyermekük nem született, kutyájukat, Bagót úgy szerették, mintha saját vérük lett volna.
Közös életüknek 1976. június 4-én lett vége: Latinovics Zoltán Balatonszemesen öngyilkos lett. Bár Ruttkai csak tíz évvel később követte örök társát, Latinovics halála után már nem tudott teljes életet élni. A lakásukban volt egy óra, ami a végzetes napot követően mindig fél hetet mutatott: Ruttkai Éva így őrizte megismerkedésük pillanatát.

Forras : E-mail-ben kaptam

2017. szeptember 2., szombat

163-as IQ-ja ellenére sem vették komolyan „a szegény ember Marilyn Monroe-ját“


Ötven éve, 1967. június 29-én halt meg Jayne Mansfield amerikai filmszínésznő, az ötvenes-hatvanas évek szexideálja. A szőkeség Harmincnégy évet élt, 25 filmet forgatott, és az amerikai tömegkultúra ikonja lett. Életéről több film készült, rockdalokat, könyveket is ihletett.


Mansfield 1933. április 19-én született Pennsylvaniában Vera Jayne Palmer néven. Hároméves volt, amikor ügyvéd apja vezetés közben végzetes szívrohamot kapott, a tragédiát sohasem tudta feldolgozni. Anyja nem sokkal később újra férjhez ment, és Texasba költöztek. Tizenhárom évesen turistaként járt először Hollywoodban, és megesküdött, hogy egyszer az ő aláírásáért fognak tülekedni az emberek. Ám erre még várnia kellett: tizenhat évesen férjhez ment egy Paul Mansfield nevű fiatalemberhez, akinek tizenhét évesen gyermeket szült. Álmairól nem tett le: színészetet tanult, és miután férje hazatért a koreai háborúból, Kaliforniába költöztek. A férfi csak négy hónapig bírta, aztán hazament Texasba, Jayne házasságából csak a nevét tartotta meg.

Jayne nemcsak szép volt és vonzó, hanem okos is: 163-as intelligenciahányadossal rendelkezett, öt nyelven beszélt, kiválóan hegedült, de legfőképp saját maga menedzselésében jeleskedett. A korántsem szégyenlős szőkeség kezdetben mozikban árult cukorkát, de nem sokáig. Egy médiaeseményen fürdőruhában ugrott a medencébe, és a férfiak legnagyobb örömére már felsőrész nélkül bukkant elő a habokból. Még aznap modellszerződést kapott, kisvártatva a Playboy címlapjára került.

Hasonló mutatványt vitt véghez 1957-ben, amikor a Paramount Stúdió Sophia Loren hivatalos bemutatására szervezett partijára utolsóként érkezett és az olasz szépség melletti székre huppant le merészen dekoltált ruhájában. Ezután az ünnepelt helyett mindenki a kikandikáló kebleket bámulta, a vetélytársára sandító Lorenről készült kép bejárta a világsajtót.


Mansfield úgy akart kiríni a többi szőkeség közül, hogy a rózsaszínt tette meg védjegyének: rózsaszín ruhákban járt, rózsaszín autót vezetett, még a házát is rózsaszínre festette. A filmvásznon először cigarettaárus lányként suhant át, a pályafutása kezdetén forgatott filmjeit csak néhány év múlva mutatták be, amikor már szupersztár volt. 1957-ben a The Burglar röpítette a népszerűség csúcsára, a következő néhány évben forgatta legsikeresebb filmjeit. A szeszélyes autóbusz című John Steinbeck-darabból készült filmben egy utcalányt alakított hitelesen, jutalma Golden Globe díj lett.

A benne rejlő színészi tehetséget azonban nem sokszor mutathatta meg, mert színésznői ambícióit nem vették komolyan, valódi elmélyültséget kívánó szerepet alig kapott. A rendezők és a producerek könnyed komédiákban számítottak rá, a közönség pedig nem jellemformálására, hanem tökéletes idomaira volt kíváncsi. Beskatulyázták a buta szőke szerepkörébe, és ráragadt a szegény ember Marilyn Monroe-ja kifejezés. Ennek Monroe egyáltalán nem örült, úgy érezte, hogy Mansfield parodizálja őt, és komolyan fontolgatta, hogy pert indít ellene.


Még filmjeinél is többen látták fotóit, 1957-ben ő volt a legtöbbet fényképezett nő, a lapokban 2500 kép jelent meg róla. 1958-ban ismét róla cikkeztek, de ezúttal sem szakmai teljesítménye miatt, házasságot kötött ugyanis Mickey Hargitayval, a magyar születésű testépítő világbajnokkal. A két hírességnek három gyermeke született, közülük Mariska Hargitay szintén színésznő lett. (Mansfield első házasságából született lánya is örökölte vonzó vonásait, ő 1976-ban tárta bájait a nyilvánosság elé a Playboy hasábjain.) A házasság gyorsan megromlott, Mansfield 1964-ben harmadszor is férjhez ment egy rendezőhöz, akitől egy fia született. A házasságkötésre Mexikóban került sor, mert a színésznő hivatalosan még nem számított elváltnak.

Marilyn Monroe halála után a közönség érdeklődése lanyhulni kezdett a szőke szexbombák iránt, Mansfield is egyre kevesebb szerepet kapott, azt is Európában. A filmtörténetbe mégis beírta magát: 1963-ban ő volt az első amerikai filmsztár, aki teljesen meztelenül mutatkozott a vásznon. A filmet Clevelandben be is tiltották, másutt azonban csak úgy csődültek rá a nézők. A botrány viszont egyszer s mindenkorra lehetetlenné tette, hogy valaha is komoly szerepet kapjon. Anyagi csőd azonban nem fenyegette: lemezfelvételei is szépen fogytak, az éjszakai klubokat, színháztermeket még mindig megtöltötte, a hetente kasszírozott 20-25 ezer dollár tisztes gázsinak számított.


1967. június 29-én hajnalban ügyvéd vőlegényével és Hargitaytól született három gyermekével egy tévéshow felvételére igyekezett, amikor kocsijuk teljes sebességgel egy teherautó pótkocsijába rohant. A hátsó ülésen utazó gyerekek sértetlenek maradtak, anyjuk viszont azonnal meghalt. A baleset után rendelték el, hogy a teherautók végére egy keresztrudat kell felszerelni, amely megakadályozza, hogy a személyautók a jármű alá csússzanak; a köznyelv ezt Mansfieldnek nevezi.

Forras : itt...